چالش های زندگی

همه ما چالش داریم و این چیزی است که انسانها را شبیه یکدیگر میکند.
حتی در کودکی در اختیار داشتن حریم امن برایمان چالش بزرگی است و از دست دادن آن آسیب زاست. حریم امن چیزی است که امنیت روانی ایجاد میکند، به خصوص در شرایط غیرمعمول و خاص یا زمان خواب کودکان. من در کودکی متکایی داشتم که در تمام اسباب کشی های دوران کودکی تنها بخش ثابت زندگی ام بود. نمیگذاشتم برادرم به آن دست بزند و یکی از بزرگترین لذتهای زندگی ام بازی با آن متکا بود. برادرم نمیدانست چرا نباید با متکای من بازی کند و من نمیدانستم چرا باید با آن بازی کند! من با محافظت از متکا در واقع داشتم از امنیت خود دفاع میکردم و برادرم برای آزادی عمل خود میجنگید. یک روز برادرم روی متکای من نشست و من طوری گریه کردم که همسایه ها نگران شده بودند که شاید مشکلی پیش آمده!
امروز به رفتار آن زمان میخندیم اما من همواره فکر میکردم که چه چیزی من را آنطور دیوانه میکرد؟
حالا میدانم که چالش هر طور که باشد، بزرگ یا کوچک، فشاری غیرقابل اندازه گیری وارد میکند. گاهی تعادل روانی ما را به هم میریزد و هیچ فایده دیگری هم ندارد، گاهی هم منجر به رشد ما میشود. پشت سر گذاشتن مشکلات پیاپی و تکرار حس های بد، کمکی نمیکند. صحبت کردن با شخصی که بتواند در شناخت و حل مشکلات کمک کند، بسیار مفیدتر خواهد بود، و این نقش رواندرمانگر است. ارتباط رواندرمانگری فضایی امن و آسوده را برایتان تامین میکند تا امنیت از دست رفته خود را بازیابید.

مطالب بیشتر

اهداف شما

هر سال را با این سوال شروع میکنیم که “هدف شما برای سال جدید چیست؟” و این سوال فقط به شروع سال جدید محدود نشده

بیشتر بخوانید

سلامت روان

سلامتی ما به طور کلی از سلامت جسم و سلامت روان تشکیل میشود. با اینکه هردو به هم مرتبط هستند، سلامت روان تاثیر زیادی روی

بیشتر بخوانید

شغل شما

وقتی بزرگ شدی میخواهی چه کاره شوی؟ سوالی گیج کننده با کلی پیامد! ما در فرهنگی زندگی میکنیم که هدف و بهره وری دائمی را

بیشتر بخوانید