سلامت روان

سلامتی ما به طور کلی از سلامت جسم و سلامت روان تشکیل میشود. با اینکه هردو به هم مرتبط هستند، سلامت روان تاثیر زیادی روی جسم ما دارد. به زبان ساده، ممکن است شرایط مناسبی نداشته باشیم ولی حال روانیمان خوب باشد، ولی احتمال زیاد اگر در وضعیت روانی خوبی نداشته باشیم نمیتوانیم حال جسم خود را خوب کنیم. بیشتر اوقات، صحبت کردن درباره سلامت روان نوعی تابو برایمان به حساب می آید و از آن خجالت میکشیم، در حالی که درباره کمردرد و سر دردمان به راحتی صحبت میکنیم.
صحبت درباره مسائل و مشکلات عادی و راحت نیست. دلیل این احساس به تاریخچه سلامت روان مربوط است که به درستی شناخته نمیشده و تشخیص آن نسبت به مشکلات جسمی سختتر بوده است. یا شاید در فرهنگی بزرگ شده باشیم که سلامت روان را مشکلی واقعی نمیشناخته و نمیدانسته چطور میشود آزادانه درباره مسائل صحبت کرد.
سلامت روان شامل سلامت احساسات، سلامت روان و سلامت اجتماعی میشود. روی نوع تفکر، احساس و برخورد ما تاثیر دارد. همچنین کمک میکند تا بفهمیم چگونه با استرس مواجه شویم، با افراد ارتباط برقرار کنیم و انتخاب کنیم. سلامت روان مثبت به شما کمک میکند تا ظرفیت های خود را به طور کامل بشناسید، با استرس های زندگی کنار بیایید، روابط با کیفیت بسازید، با بهره وری بالا کار کنید و با جامعه اطراف خود ارتباط معنی دار بسازید.
مسائل مربوط به سلامت روان عادی هستند و بسیاری از آنها را میتوان جلوگیری و یا برطرف کرد. درمان از راه صحبت کردن یکی از چندین روش درمانی است که کمک میکند در وضعیت سلامت روان بمانید.
اگر نمیدانید که وضعیت سلامت روانتان چگونه است، تجربه یک یا چند تا از احساسات و رفتارهای زیر نشانه های ابتدایی یک مشکل روانی است:
• خوردن یا خوابیدن بیش از حد کم یا بسیار زیاد
• دوری گزیدن از افراد و فعالیت های روزمره
• نداشتن و کمبود انرژی
• احساس بی حسی کردن یا بی تفاوتی
• دردهای نامعمول داشتن
• احساس ناامیدی و درماندگی
• سیگار کشیدن، مشروب خوردن یا استفاده از مواد مخدر بیش از حد معمول
• احساس سردرگمی، فراموشی، مضطرب بودن، عصبانیت، ناراحتی، نگرانی یا ترس بیش از حد معمول
• داد و بیداد کردن با دوستان و خانواده
• تغییر رفتار بیش از حد و مشکل زا برای روابط
• داشتن تجربه ها و خاطره هایی که دائما در ذهن هستند و نمیتوان آنها را رها کرد
• شنیدن صداها یا باور کردن چیزهای اشتباه
• فکر کردن به آسیب زدن به خود یا دیگران
• عدم توانایی انجام وظایف روزمره، مثل اهمیت ندادن به بچه ها و یا رفتن به سر کار یا دانشگاه.

مطالب بیشتر

اهداف شما

هر سال را با این سوال شروع میکنیم که “هدف شما برای سال جدید چیست؟” و این سوال فقط به شروع سال جدید محدود نشده

بیشتر بخوانید

سلامت روان

سلامتی ما به طور کلی از سلامت جسم و سلامت روان تشکیل میشود. با اینکه هردو به هم مرتبط هستند، سلامت روان تاثیر زیادی روی

بیشتر بخوانید

شغل شما

وقتی بزرگ شدی میخواهی چه کاره شوی؟ سوالی گیج کننده با کلی پیامد! ما در فرهنگی زندگی میکنیم که هدف و بهره وری دائمی را

بیشتر بخوانید