تماس با من

برای رزرو جلسه رایگان آشنایی فرم روبرو را پر کنید.

مراحل تعیین وقت

زمان و تاریخ اولین جلسه معمولا از طریق تلفن و یا پست الکترونیکی صورت می‌گیرد. جلسه اول رایگان می باشد و صرفا به منظور آشنایی است.

اگر بعد از جلسه اشنایی تصمیم به همکاری گرفتیم ، زمان وتاریخ و دوره تراپی تعیین و تماس های بعدی انجام خواهد شد.

هزینه جلسات

نر خ استاندار من برای هر جلسه ۶۰ پوند میباشد که البته نرخ ارزان برای دانش آموزان و افراد کم درآمد نیز در نظر گرفته میشود. برای اطلاعات بیشتر در مورد جلسات کم هزینه فرم مقابل را پرکنید. 

کنسل کردن جلسات

لطفا برای کنسل کردن جلسات ۲۴ ساعت قبل از ساعت جلسه اطلاع دهید.

سرویس تلفنی و انلاین

اگر شما برای مشاوره رو دررو احساس راحتی نمیکنید مشاوره تلفنی و ان لاین نیز امکان پذیر می باشد.

فرم تماس