اهداف شما

هر سال را با این سوال شروع میکنیم که “هدف شما برای سال جدید چیست؟” و این سوال فقط به شروع سال جدید محدود نشده و در تولدها، شروع یا پایان سایر عرصه های زندگی و حتی هر شنبه ممکن است پیش بیاید. چه اتفاقی می افتد که آن اهداف را پیگیری نمیکنیم؟ انگیزه های ما در طول زمان کم و زیاد میشود و این اشکالی ندارد چون ما انسان هستیم. اگر شما شخصی هستید که همیشه انگیزه و اراده دارید و شاد هستید، احتمال زیاد توانایی انکار بالایی هم دارید.
بیایید ببینیم چه میشود که هدف های واقعی و قابل دستیابیمان را دنبال نمیکنیم:
• باورهای سرسختانه داریم
• هدفی که برایمان معنی خاصی ندارد
• مسیر دستیابی به هدف را بررسی نمیکنیم
• هدف بر اساس علایق دیگران به ما رسیده و سلیقه شخصی ما نیست
• عادت های لازم برای دستیابی به آن هدف ها را نداریم
• عامل های بیرونی و محیطی باعث دوری از هدفمان میشود
ساده به نظر میرسد ولی واقعیت این است که ما به باورها و روش زندگی کنونی خود خو گرفته ایم و تشخیص دلیل دنبال نکردن هدف یا ساختن عادت جدید برایمان کار سختی است. در روش personal consultancy روی مسائل بنیادین کار میکنیم و روی آنچه که برای رسیدن به هدف نیاز دارید کار میکنیم.

مطالب بیشتر

اهداف شما

هر سال را با این سوال شروع میکنیم که “هدف شما برای سال جدید چیست؟” و این سوال فقط به شروع سال جدید محدود نشده

بیشتر بخوانید

سلامت روان

سلامتی ما به طور کلی از سلامت جسم و سلامت روان تشکیل میشود. با اینکه هردو به هم مرتبط هستند، سلامت روان تاثیر زیادی روی

بیشتر بخوانید

شغل شما

وقتی بزرگ شدی میخواهی چه کاره شوی؟ سوالی گیج کننده با کلی پیامد! ما در فرهنگی زندگی میکنیم که هدف و بهره وری دائمی را

بیشتر بخوانید