خوش آمدید

برای ایجاد تغییر همیشه لازم نیست در اعماق وجودمان جستجو کنیم، گاهی راه حل ممکن است بسیار ساده باشد. حقیقت این است که تمام مشکلات به تروماهای دوران کودکی مرتبط نیستند، بلکه میتوانند نتیجه عادتی باشند که در دوران دانشجویی به وجود آمده، و برای غلبه بر آن مشکلات کافی است به جای کاوش رفتار، آن عادت را تغییر دهیم. شکی نیست که روش پرورش ما و تجربیاتمان در زندگی، سلامت حالمان در اکنون را شکل می دهند، اما سوال این است که از کجا بدانیم که نیاز است در تجربیاتمان عمیق شویم و اگر عمیق شدیم، کجا متوقف شویم؟

Personal Consultancy پاسخ این سوال را به مراجعین خود می دهد. این  رویکرد ترکیبی از مشاوره، روان درمانی و مربی گری است. در این روش مراجع به کمک مشاور و روان درمانگر در رفتار خود عمیق می شود، و به کمک مربی گری تغییرات کاربردی و سازنده در خود ایجاد می کند. اگر به دنبال روشی هستید که ناهماهنگی های اکنون خود را شناسایی کنید و در ساخت عادتهایی که به رسیدن به اهدافتان مفید باشد کمک بگیرید، personal consultancy چهارچوبی مناسب برای شما خواهد ساخت.

زمینه فعالیت من personal consultancy است و روش درمانی ترکیبی شامل رفتاردرمانی، روان درمانی مبتنی بر شخص، روان پویشی، اگزیستانسیال، گشتالت و تحلیل رفتار متقابل است و رویکردها و تکنیک های مربی گری را به کار میبرد. یعنی بر اساس نیازهای شما، دیسیپلین و تکنیک های منـاسب را اجرا میکنم. همه ما موجودات منحصر به فردی هستیم و برای موفقیت در تراپی فردیت و تفاوت ها از مواردیست که باید در نظر گرفته شود. در تراپی جامع، روش درمان با توجه به شخصیت و موقعیت شما در زندگی انتخاب خواهد شد.

درباره خدمات یک به یک من بیشتر بخوانید: